Update: gedoogbeleid tot 31 december 2019 voor de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigde(n) van ondernemingen

In onze bijdrage van 21 december 2018, geactualiseerd met de bijdrage van 2 april 2019,  informeerden wij over de wettelijke verplichting tot registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de ondernemingen in het zogenaamde UBO-register.

Volgens het betrokken Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 moesten de gegevens over de uiteindelijke begunstigde(n) voor elke onderneming voor het eerst worden geregistreerd uiterlijk 30 november 2018. De FOD Financiën verleende de ondernemingen echter uitstel tot 30 september 2019.

De FOD Financiën heeft ondertussen aangekondigd dat zij nog tot 31 december 2019 een gedoogbeleid zal voeren en tot die datum geen sancties zal toepassen in geval van niet-naleving van de registratieverplichting.

Kim Van Herck, intui advocaten

kim.vanherck@intui.be

www.intui.be