Privacyverklaring

Waarom worden uw gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het?

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens enkel om u regelmatig in te lichten van de verschijning van nieuwe blogartikels op onze M&A for professionals blog. De verzamelde gegevens zijn uw voor- en achternaam en e-mailadres.

Uw gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving rond gegevensbescherming

Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking? Hoe (lang) worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van intui cvba (Tiensevest 104, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0526.898.555, tel. 016.20.00.25) die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen.

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duurtijd van onze blog en vervolgens net zolang nodig zou zijn om ons in staat te stellen onze (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel de beheerders van onze blog hebben toegang tot uw gegevens. Dit zijn mevrouw Ellen Penninckx en de heer Kevin Vertommen (https://www.fuseo.be/).

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om u te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens. Wij garanderen dat wij elke verwerking zullen stopzetten op uw eerste verzoek. In dat geval kunnen wij u de toegang tot onze blog evenwel niet langer garanderen.

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te beperken of in te trekken. In beide gevallen leggen wij u graag uit hoe uw gegevens, desgevallend gedeeltelijk, worden verwijderd. In dat geval kunnen wij u de toegang tot onze blog niet langer garanderen. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd moeten worden.

U heeft tevens het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Wij zullen u tijdig laten weten welke personen naast de personen vermeld onder c. eventueel bijkomend toegang zouden krijgen tot uw gegevens.

U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien bepaalde informatie niet correct zou zijn – die informatie aan te passen.

U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u, binnen onze wettelijke verplichtingen, onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt of uw rechten wenst te uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze mevrouw Ellen Penninckx, 016/20.00.25, advocaten@intui.be. Tevens kan u voor klachten terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00 of contact@apd-gba.be.